Pazar, Temmuz 07, 2013

YDB - 7/7

Şükrü Hanioglu

Yeniden ve artan bir ivme ile yöneldiğimiz kültür çatışması siyasetinin kapsamlı toplumsal huzursuzluklara neden olmasını önlemenin yolu demokratikleşme aracılığıyla farklılıkların güvence altına alınmasıdır. Bu, kültür(ler) arası mücadele ve siyasetin bu temelde üretilmesini önleyemez; ancak onun toplumsal çatışmaya dönüşmesine engel olur.

Mesele tüm bireyleri ahlâk anlayışımız ve dünya görüşümüz çerçevesinde tektipleştirerek, "ideal" bireylerden oluşan, bu kıstaslara uymayanların ötekileştirileceği bir toplum ve "gençlik" yaratmak değil, Gezi Parkı'nda gitar çalan küpeli Ahmet ile Üç Aylar'da kıldığı nafile namazı sayısını artıran Mehmet, başörtüsüyle üniversitesine devam eden Ayşe ile muhafazakârlığı kadınlığa müdahale olarak gören Fatma'nın birarada yaşamasını sağlamaktır.

Gerçekte bunlar kaçınılmaz bir kavgayı da sürdürmemektedirler.

Bunun fitilini ateşleyen kültürel çatışma siyasetleridir.

Doğru

Yorumcu

Mısır'da generaller nüfuzlarını muhafaza etmek için darbe yaptı

Kısmen doğru

Aslında olan biten şöyle: 2. Tahrir protestosunu görünce Sisi'nin ve Mısır ordusunun ödü patladı. O ölçüde devasa insan kitlesi sokağa dökülürse ve merkezi yönetimi protesto ederse, o "merkezin" içinde olan ordu da dolaylı olarak o protestonun hedefi olur. 2. protestoya kadar ordu Mursi ile uzlaşmıştı (1. Tahrir'in korkusuyla onu da belirtelim). Fakat ikinci kez bu sefer 14 milyon kişi yönetimin karşısına dikilince "kim bu Mursi biz onu tanımıyoruz" diye adamı pat diye kenara atmaları anormal degildir. Alternatif nedir? Yanında durup milyonlara karşı savaş vermek mi? Bu da mümkün değil. Mursi demokratik bir lider olsaydı belki bu beklenebilirdi, fakat Mursi oyle bir lider olamadı, dangalakça hareketler yaptı, ve olan oldu.

Taner Akçam

Eğer cevabını aradığınız soru, dâhil olunacak ortak kültürel kimlik ne olacaktır sorusu ise bu arayışın birey hak ve özgürlükleri ve demokrasi konusunda duyarlı olmayacağını bilmeniz gerekir. 

Doğru

Ernest Gellner'in Uluslar ve Milliyetçilik kitabında belirttiği gibi devlet, ülke çapında yapılan ortak kültürcülük / kimlikçilik, milliyetçilige girer. 21. yüzyılda ortak şeylerin ne olacağını halkın dinamikleri belirler. Dinamik derken demokrasi diyoruz tabii, dandik bir temsili sistemden bahsetmiyoruz (halk mevcut sistemde yönetici "seçmiyor", "öne sürülenler" arasındaki en istenmez olanları "eliyor").

Hidrojen

Japonya yenilenebilir hidrojen bazlı ekonomi kuruyor . AB/D bölgesinde de bu teknoloji büyümekte. Hidrojen yakıt-hücre (HFC) teknolojisi ar...