Perşembe, Temmuz 11, 2013

YDB - 11/7

Sahin Alpay

Evet, “çoğunluğun oyunu alan, genel iradeyi temsil eder ve herkes bir sonraki seçime kadar bu iradeye tabi olmak zorundadır” bir tür demokrasi anlayışı olabilir. Ancak bu anlayış, tarihî tecrübelerle sabit olduğu üzere, kaçınılmaz olarak yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı çoğunluk diktatörlüğüne götürür. Buna karşı, seçimle gelen hükümet yanında, özgürlüklerin ve çoğulculuğun güven altına alındığı türden demokrasi, kısaca liberal demokrasi, Batı, AB normlarında demokrasi fikri gelişmiştir.

Doğru

AKP İstanbul İl Başkanı 

Demokrasi sadece sandıktır.

Değildir

Adres

Yeni yazilar alttaki adreste olacak https://muratk3n.github.io/thirdwave/tr/