Cumartesi, Ocak 07, 2012

YDB - 7/1

Ahmet Yıldız

Devlet, Kürt vatandaşlarını da, vicdanını ilkel tarafgirliğin emrine vermemiş tüm vatandaşlarımızı da ikna edecek bir şeffaflık ve hesap verme duygusuyla [Uludere olayına] yaklaşmak ve aydınlatmak zorundadır. Aksi takdirde, karşımıza hiç bitmeyecek bir yas vesilesi daha ortaya çıkacak ve etnik terör kendisi için yeni bir hayat alanı açma imkânı bulurken, devletimizin kirli siciline bir yenisi daha eklenmiş olacaktır [..].

"Devletimizin hata yapamayacağı"nı düşünen her kesimden milliyetçilerin, devlete atfettikleri masumiyetin, devlet bir yana, toplumlara da bireylere de atfedilemeyeceğini iyi bilmeleri gerekir. Başka kişi, toplum ya da devletlerin yanlışları bizim yanlışlarımızın bahanesi olamaz. Bu çerçevede, hükümetin bu büyük acıyı geniş topluma mal ederek kolektif bir taziye atmosferi oluşturmaktan kaçınması, özür dilemeyi bile "mazeret"ler perdesine sararak anlamsızlaştırması yanlış bir tutumdur [..].

Eğer 34 masum insanın öldürülmesi etnik bir niteliğe büründürülür ve Hükümet Kürt toplumunu bu konuda tatmin edecek bir açıklama sunamazsa, hem Kürt, hem de Türk milliyetçileri nezdinde duygusal ve toplumsal bölünme süreci için yeni bir hızlandırıcı sağlamış olacaktır.

Hükümet [..] Kürtlük hamiyetine sahip vatandaşları, "TC devletidir, yapar" çizgisine itmek istemiyorsa, "Devlettir, ne yapsa yeridir" diyen kesimin zalimane duygularını perçinlemekten uzak durmak istiyorsa, Kürt meselesine taalluk eden her konuyu "milliyetçi" değil "demokratik haklar" söylemi üzerinden dillendirmekle yükümlüdür. Hükümetin, bu konuda anılan iki söylemi de eşzamanlı olarak götürmeye çalışmasının maliyeti, toplumsal barışın bizzat kendisidir.

Şu vakıayı unutmamakta yarar var: PKK proaktif değil reaktif bir harekettir. PKK'yı "gündemden silmek isteyenlerin" PKK'ya hayatiyet kazandıran hatalardan kendilerini arındırmaları şarttır; çünkü PKK hayatiyetini kendinden değil, büyük ölçüde devletin söylem ve uygulamalarından alan bir harekettir.

Empati, saygı ve taziye geleneksel kültürümüzün vazgeçilmez nişaneleridir [Osmanlı denen istekli köleler ordusunu degil, halkı kastediyor ..] Demokrasi hatalardan ders çıkarmaya ve öğrenmeye imkân veren bir rejimdir. Hatırlatmaya gerek yok, devlet ve hükümet yetkilileri için "duanın vakti henüz kaza olmadı."

Kürt analarının bedduasına değil duasına çok ihtiyacımız var.

Dogru

Hidrojen

Japonya yenilenebilir hidrojen bazlı ekonomi kuruyor . AB/D bölgesinde de bu teknoloji büyümekte. Hidrojen yakıt-hücre (HFC) teknolojisi ar...