Pazar, Aralık 25, 2011

YDB - 25/12

Bir görevli

Biz [..] yapmadık, sözde Ermeni katliamıyla bizim alakamız [..]

Kim bu "biz"?

Kendini yönetici takımıyla niye özdeşleştiriyorsun? Tarihi olarak İslam ülkelerinde halk ağırlıklı olarak kendini yönetici ile özdeşleştirmez, İslam'ın Duvarı yazısında anlattık. Osmanlı bir yönetici tabakasıydı, bir sülaleydi. İttihatçılar bunun devamıydı (Enver "aileye" dahil oldu).

İngiltere'de bile böyle bir özdeşleşme toplumun çoğunluğunda yoktur. Gecende BBC'de haftalık bir söyleşi programında program yöneticisi espri yapıyor, "gelecekte sadece 5 sülale ayakta kalacak" diyor (bu arada iskambil kağıtlarındaki renklere
İngilizce sülale denir, "house of [vs]"), sonra sayıyor "bunlar kupa sülalesi, maça sülalesi.." ve en sonunda espriyi patlatıyor, "bir de Windsor sülalesi! (house of Windsor)". Yani adam bırakın 'biz', ya da 'ulu kralice' filan demeyi, 'o aile', "bunlar" mealinde laflar ediyor [1].

TR'nin bazı kesimlerinde görülen acaip özdeşleşme durumu 80 Model MGK Sentezidir, 12 Eylül "modern" darbesi icraatıyla.
İslam toplumlarında halk militer merkeze yakın değildir. Zaten o sebeple savaş çoğunlukla kölelere yaptırılır, örnek: Yeniçeriler. Modernite, endüstriyel çağda doğal olarak zorunlu askerlik, endüstriyel savaş makinasının ocağına atılacak daha fazla odun gerekir. "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" diyor.. Karşı taraftaki makinenin cephanesi tüketilecek. "Arş" ileri.

Ermenilerin basına gelenlere dönersek, feci olaylar olmuş mudur, olmamış mıdır? Roma'nın devamı, gaddar, despot Osmanlı anlayışı ile modernite'nin ucube birleşiminden her şey beklenir. Abdülhamit'ten başlayan ve Dersim'e uzanan süreçte olan oldu, kimse bu rezaletleri milletin sahiplenmesini de bekleyemez. Halk iddialari kendine yakıştıramıyor tepki veriyor bunda da haklı; ama olup bitenin onunla alakası yok zaten.

Fransa'da meclisin gecirdigi kanunun (sacma bir yasa olmakla beraber) reel siyasetle alakal
ı bir tarafı da var, onu da ekleyelim; Sarkozy ve Fransız eliti TR yönetimine "çakıyorlar". Niye çakıyorlar, neden şimdi çakıyorlar bunu onlar düşünecek.

--

[1] Esprinin temeli "amma dayandılar bunlar" görüşü, hakikaten de Windsor ailesi binbir takla, PR becerisi sayesinde bu kadar zaman yönetimde kalabildi.

Hidrojen

Japonya yenilenebilir hidrojen bazlı ekonomi kuruyor . AB/D bölgesinde de bu teknoloji büyümekte. Hidrojen yakıt-hücre (HFC) teknolojisi ar...