Cuma, Aralık 23, 2011

YDB - 23/11

Bülent Arınç

Kürtlerin varlığının inkâr edilemeyeceğini söyleyen Arınç, “Bir insanın kimliğini inkâr etmek o insanı inkâr etmek demektir. Kendisini Kürt kimliği ile Arap kimliği ile Boşnak kimliği ile artık ne gelirse aklınıza... Hepsi, kim, ne varsa bu topraklar üzerinde kendi kimliğini rahatlıkla söyleyecektir. O kimliğe saygı duyacağız. O kimliğin bütün kültürel haklarını, Anayasal haklarını vereceğiz, tanıyacağız” diye konuştu.

Bravo

Huseyin Ergun

Sanayi toplumunda (kapitalizmde) [..]

Bu eşitleme nereden çıktı?

Kapitalizm = sanayi toplumu (2. dalga) eşitlemesi doğru değil. Aslında kapitalizm tanımın kendisi bir muğlaktır, ama çoğunlukla bireysel mülkiyet, kar amacıyla üretim yapabilme gibi öğeler icerdigi kabul edilir.

Huseyin Ergun

Marksist kabule göre [..] sosyalizm gelecekti. Öyle olmadı, [..] bilişim toplumu geldi. [..] Marx ve arkadaşları makine teknolojisinin kendi doğrultusunda gelişeceğini varsaydılar. Sosyalizmi, kapitalizmi izleyecek bir toplum biçimi olarak tahayyül ettiler; iddialarını bunun üzerine kurdular. Bir teknolojik devrimle sanayi toplumundan büsbütün başka bir uygarlık doğacağını öngöremediler. Bu arada, aynı çeyrek yüzyıl içinde,bilişim teknolojisi ile sanayi toplumu aşıldı.

Dogru

Yeni dönemin ideolojisi hala belli değil (ama nelerin olmayacağı belli). Fakat hayat hızlanıyor, bilgi temelli üretim, bireylerin ve onların kurduğu ağ yapılarını ön plana çıkartıyor, merkez "standardize, senkronize edici" eylemleri yapamaz hale geliyor.

Tahmin edilirlik hızla kayboluyor. Uzun vadede yeni bir ödüllendirme / kazanç / ödeme sistemi devreye girebilir, mesela sosyal ağlar üzerinden "beğen" tıklaması benzeri, ya da gelir dengelerindeki aşırı asimetri, teknolojinin yarattığı yaygın işsizlik yüzünden devletlerin vergi kazancının bir bölümünü halkına maaş olarak vermeye başlaması [1]. Ama her iki durumda da arz-talep vardır, "sinyaller" piyasada dolaşmaktadır. Not: ikinci tavsiye Marks'dan değil,
bazılarının şeytanlaştırdığı "neo-liberal kan emici, vampir herif !" Milton Friedman'dan gelmiştir.

--

[1] Bence bu senaryoda devlet tüm diğer sosyal servisleri kaldırır. Mesela ABD'deki sosyal güvenlik fonu, tıbbi ilaç ve muayene için ödenen paraların tamamı.

Adres

Yeni yazilar alttaki adreste olacak https://muratk3n.github.io/thirdwave/tr/