Cumartesi, Ağustos 27, 2011

YDB - 27/8

Emre Uslu

[Ulus] kimlikler[i] modernitenin sonuçlarıdır. Hem Türk toplumu hem de Kürt toplumu moderniteyle tanışmadan modernitenin ürünü ulusal kimlik ile tanıştırıldılar.[..] Türk kimliğinin avantajı ilk etapta Osmanlı’dan yetişmiş bir entelektüel zümre tarafından üzerine çalışılmış olması. [..] Özellikle okullaşma ile devlet de geniş kitlelere yerel kimliklerini unutturdu ve zorla da olsa Türk kimliğini giydirdi. Bu ucube giysiyi bir süre sonra Türkler “geleneksel giysileri” gibi kabul etti ve bu ucubeye uymayan her şeyi de dışladılar. Tabii ki devletin rolü burada en önemli unsurdu.[..]

Kürt kimliği geç kalmış bir zemheri çocuğu olarak erken doğumla dünyaya geldi. Ulusal kimliklerin globalleşmeyle birlikte yok olmaya başladığı dönemde doğdu. Dünya liberal devrimini yaşarken Kürt kimliği 19. yüzyıl modernitesinin kavramlarıyla doğurtulmaya çalışıldı.

İyi gidiyordun, sona doğru çuvalladın

Kürt kimliğinin Türkiye'de one çıkması moderniteden ziyade, postmodern dünyada Türkiye ulus devletinin çürümesi sonucu onun baskısından kurtulmaya başlaması.

Hidrojen

Japonya yenilenebilir hidrojen bazlı ekonomi kuruyor . AB/D bölgesinde de bu teknoloji büyümekte. Hidrojen yakıt-hücre (HFC) teknolojisi ar...