Çarşamba, Eylül 23, 2009

Dengeler

David McDowall, A modern history of the Kurds

18. yüzyılın sonlarında Osmanlı aşırı merkezileşmiş yönetimi, hinterlandının kontrolünü yitirme problemiyle yüzyüze kaldı. Çaldıran Savaşı sonrası aşiretler ile devlet arasındaki anlaşma zaten çoktan değerini yitirmişti. Bu noktada yerel emirlerin kuvvetini törpülemek için hem merkezi hem yerel yönetim bazı ilerlemeler kaydetti, fakat her ilerlemeden sonra Kürtler bağımsızlıklarını geri alabilmişlerdi. Öyle ki artık 18. yüzyıl sonlarında aşiret reisleri ve emirler bir "dış desteğe" ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlardı. [.. Fakat] yüzyılın ikinci yarısında beklemedikleri oldu ve yokedildiler [..sf 38]

Kürdistan'daki eski emirlerin ve yarı-bağımsız diğer şeflerin bastırılması bölgede daha çok istikrara değil, daha az istikrara, düzensizliğe sebep oldu. Bu ilk başta garip gelebilir, emirleri ve yerel şefleri bastırabilen Osmanlı her türlü diğer düzensizliği de bastıramayacak mıdır? Ne yazık ki, Kürt şefleri bölgede büyük isyanlara, çekişmelere, kan kaybına sebebiyet vermiş olsalar da, onlar aynı zamanda bölgedeki güç dengesinin önemli bir mihenk taşıydılar.

Kendi etki alanlarını genişletmek için aşırı istekli oldukları doğrudur, fakat bu yöneticiler bölgelerindeki aşiretler arasında ve o asiretler ile dış dünya arasında bir arabulucu olarak son derece önemli bir görevi yerine getiriyorlardı. Onlar olmadan aşiretler arası çekişmeler tepeye vurdu ve bunun ekonomik ve politik bakımdan çok kötü sonuçları oldu.

[Bu zamanlarda] Osmanlı otoritesi bölgede kasabalar ve onların yakın çevrelerini kontrol edebiliyordu, fakat kontrollerini, gerektiği yerde cezalandırma amacı haricinde, daha ileriye uzatamadılar. Bir isyanı cezalandırmak için yapılan seferler ise bölgede düzeni sağlamak için yeterli değildi. Etrafta kanun yetersizliği, aşiretler arasında hiç bitmeyen savaş durumunu ortaya çıkardı, haydutluk fazlalaştı, ve tüm bunların sonucu olarak bölgenin ekonomik durumuna ağır bir darbe inmiş oldu [sf 49].

Hidrojen

Japonya yenilenebilir hidrojen bazlı ekonomi kuruyor . AB/D bölgesinde de bu teknoloji büyümekte. Hidrojen yakıt-hücre (HFC) teknolojisi ar...